اموزشی

روش استفاده از میز پرس بالا سینه

روش استفاده از میز پرس بالا سینه

روش استفاده از میز پرس بالا سینه چگونه است ؟

هالتر یکی از بهترین حرکت هایی است که حجم عضلات بالا سینه را افزایش میدهد.

با تمرین حرکت پرس بالا سینه شما همان ابتدا تمام عضله سینه را درگیر میکنید و خون با جریان زیادی را به داخل این عضلات پمپاژ میشود.

  • در نظر داشته باشید شما در ابتدای تمرین انرژی بیشتری دارید و میتوانید حرکات سنگین تری بزنید.

برای انجام حرکت پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت ، اول نیمکت را در زاویه 30 تا 40 درجه قرار دهید و زیر هالتر دستگاه قرار دهید.

  • دقت کنید هر چه شیب نیمکت بیشتر باشد، فشار روی بخش های بالای سینه و سرشانه بیشتر خواهد بود.

هالتر را ازاد کنید و تا روی سینه به پایین بیاورید ، سپس بدون حرکت دادن تنه ، ان را دوباره بالا ببرید.

انجام حرکت پرس بالا سینه با دستگاه اسمیت

روش استفاده از میز پرس بالا سینه

خیلی از برنامه‌های بدنسازی مربوط به سینه اول با حرکات پرس تخت شروع می‌شوند و بعد به سراغ بالا سینه می‌روند.

  • البته در نظر داشته باشید این روش الزامی نیست، شما می‌توانید تمرینات خود را با حرکات بالا سینه شروع کنید.

در این حالت شما چون انرژی بیشتری خواهید داشت و می‌توانید وزنه‌های بیشتری را پرس کنید و همین امر باعث فشار بیشتر روی عضلات بالا سینه شما و رشد بیشتر انها می‌شود.

پرس بالا سینه با دمبل

پرس بالا سینه با دمبل

پرس سینه با دمبل جزء 10 حرکت مطرح در حرکات تمرین سینه می‌باشد ،این حرکت روی میز پرس سینه که قابلیت تنظیم شدن دارد به شما کمک میکند حرکاتی را انجام دهید که در میز تخت نمیشود انجام داد.

  • اگر این حرکات برای شما خسته کننده بود میتوانید از هر ‌ست به ‌ست دیگر شیب میز خود را تغییر داده یا در هر ست تمرینی با شیب مختلف به تمرین بپردازید.
  • این کار باعث میشود کل عضلات سینه در محدوده‌های بیشتری درگیر شوند.
  • این حرکات جز حرکات نخست به شمار میروند اما در نظر داشته باشید هر چه دیرتر این حرکات را انجام دهید پرس کردن وزنه های بیشتر امکان پذیر نخواهد بود.
  • این حرکات جز دسته قدرتی بوده و موثرترین حرکات برای افزایش حجم و قدرت در عضلات سینه میباشد.
  • برای اینکه تمرینات یکنواخت و خسته کننده ای نداشته باشید این حرکات را جایگزین هم کنید در نظر داشته باشید توصیه نمی‌شود که هر دو حرکت همزمان در یک جلسه تمرین انجام شوند.

خرید میز و نمیکت بدنسازی باشگاهی و خانگی

دیدگاهتان را بنویسید